0 Flares 0 Flares ×

 

Art. 1 : Wij willen de deelnemers aan de verschillende tochten of marathons van de Grand Raid Godefroy (GRG) ertoe aanzetten om de hoffelijkheidsregels en de regels van fair-play te respecteren, in het bijzonder bij het voorbijsteken van andere bikers, of het nu deelnemers aan de tochten of aan de marathons zijn.

Veiligheid 

Art. 2 : De deelnemers dienen, in alle omstandigheden, de wegcode te respecteren.  Iedereen zal zich houden aan de Wegcode, gemeentelijke arresten van de plaatsen die ze doorkruisen en aanbevelingen gegeven door de organisatoren bij de start.  De grootste oplettendheid is aanbevolen.

Art. 3 : Het dragen van een MTB-helm is verplicht.  Een EHBO-post is voorzien op de site van het vertrek.  De verantwoordelijke van de hulppost zal oordelen of het noodzakelijk is om de deelnemer en zijn materiaal (fiets) door de organisatie te laten repatriëren.

Art. 4 : De organisator zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongevallen of valpartijen die voor, tijdens of na de Grand Raid Godefroy gebeuren.

Gezondheid 

Art. 5 : Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy dient geschikt te zijn om te mountainbiken en verklaart in goede gezondheid te zijn.

Parcours en respect voor het milieu 

Art. 6 : De deelnemers engageren zich om het milieu en de natuur te respecteren waarin ze zich bevinden.  Het is verboden om gelijk welk afval weg te gooien buiten de daartoe voorziene zones en dit over het volledige parcours.

Diversen  

Art. 7 : De deelnemers aan de proeven van de Grand Raid Godefroy Toertochten of marathons geven uitdrukkelijk toestemming aan de organisatie om hun beeld te gebruiken in het kader van de promotie van het evenement.

Art. 8 : De deelname aan de proef houdt in dat de deelnemer kennis genomen heeft van het huidige reglement en dat hij er alle clausules van aanvaardt.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×