Reglement E bikes

0 Flares 0 Flares ×

 

Art. 1 : Wij willen de deelnemers aan de verschillende tochten of marathons van de Grand Raid Godefroy (GRG) ertoe aanzetten om de hoffelijkheidsregels en de regels van fair-play te respecteren, zeker bij het voorbijsteken van andere bikers, of het nu deelnemers aan de tochten of aan de marathons zijn.

 

Klassementen

 Art. 2 : Zullen geklasseerd worden :

De renners die alle elektronische chronometragepunten gepasseerd zijn.

De renners die de afstand afgelegd hebben waarvoor ze zich ingeschreven hebben.

De renners die niet geneutraliseerd werden.

Art. 3 : De renners die de regels in verband met het materiaal niet respecteren, zullen uit de wedstrijd gezet worden.

Art. 4 : De proef van de Grand Raid Godefroy E-Bike zal het onderwerp zijn van een scratch klassement en één per categorie.

 Art. 5 : Enkel de klassementen “scratch Mannen” en “scratch Vrouwen” krijgen een ceremonie met prijsuitreiking.

 

Veiligheid

 Art. 6 : Hoewel de belangrijke kruispunten van de wedstrijd onder toezicht staan van vrijwilligers en/of politie, dienen de bikers in alle gevallen de wegcode te respecteren.  Iedereen zal zich gedragen volgens de Wegcode, de gemeentelijke arresten van de plaatsen die aangedaan worden, en volgens de aanbevelingen van de organisatoren gegeven bij de start.  De grootste waakzaamheid is aanbevolen.

Art. 7 :  Het dragen van een MTB-helm is verplicht.  Een EHBO-post is voorzien op de site van het vertrek.  De deelnemers die moeten opgeven, zullen zich moeten begeven naar het dichtst bijzijnde bevoorradingspunt.  De verantwoordelijke van de hulppost zal oordelen of het noodzakelijk is om de deelnemer en zijn materiaal (fiets) door de organisatie te laten repatriëren.

Art. 8 : De organisator zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongevallen of valpartijen die voor, tijdens of na de Grand Raid Godefroy gebeuren.

 

Materiaal :

 Art. 9 : De MTB dient in perfecte staat te zijn en perfect te werken.  De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, stuk gaan van materiaal of van de individuele uitrusting.

Art. 10 : Iedere deelnemer moet het nummerbord voorzien door de organisator, aan de voorzijde van de fiets bevestigen.  Dit dient zichtbaar te zijn en leesbaar bij de controlepunten.

 Art. 11 : De E-Bike of MTB met elektrische assistentie zal gelimiteerd moeten zijn tot 25 km/u en tot een vermogen van 250 watt.

 Art. 12 : De organisatoren behouden zich het recht voor om controles uit te voeren voor, tijdens en na de wedstrijd.

 Art. 13 : De renner mag niet van batterij verwisselen tijdens de rit.  Eén enkele batterij zal gebruikt mogen worden gedurende de volledige duur van de proef.

 

 Gezondheid

 Art. 14 : Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy dient geschikt te zijn om te mountainbiken en verklaart in goede gezondheid te zijn.

 

Parcours en respect voor de omgeving

 Art. 15 : De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours aan te passen om veiligheidsredenen in het bijzonder.

 Art. 16 : De deelnemers engageren zich om het milieu en de natuur te respecteren waarin ze zich bevinden.  Het is verboden om gelijk welk afval weg te gooien buiten de daartoe voorziene zones en dit over het volledige parcours, op straffe van uit de koers gezet te worden.

 Art. 17 : De annulatie van de wedstrijd door de organisator wegens uitzonderlijke omstandigheden zal beperkt zijn tot de terugbetaling van het bedrag van het inschrijvingsgeld betaald door de renner.

 Art. 15 : In geval van terugtrekking vanwege de renner wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald in geval van gewettigde overmacht en bij het voorleggen van een geldig medisch attest, op voorwaarde dat de organisatie hiervan op de hoogte wordt gesteld voor het begin van de proef.

 

Diversen :

 Art. 19 : De deelnemers geven uitdrukkelijk toestemming aan de organisatie om hun beeld te gebruiken in het kader van de promotie van de proef. Ik geef de organisator ook de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden en om ze door te geven aan de partners van het evenement.

Art. 20 : De deelname aan de proef houdt in dat de deelnemer kennis genomen heeft van het huidige reglement en dat hij er alle clausules van aanvaardt.

 

 

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×