0 Flares 0 Flares ×

 

Art. 1 : Wij willen de deelnemers aan de tochten of marathons van de Grand Raid Godefroy (GRG) ertoe aanzetten om de regels van hoffelijkheid en fair-play te respecteren, zeker bij het voorbijsteken van andere bikers, of het nu deelnemers aan de tochten of aan de marathons zijn.

Art. 2 : De MTB-marathons van de Grand Raid Godefroy, georganiseerd door Bouillon Semois Events vzw, zijn OPEN proeven. Dit wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor zowel licentiehouders als voor niet-licentiehouders, en dat ze erkend zijn door de Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles. De licentiehouders van de FCWB / RLVB of UCI zal gevraagd worden om hun licentie te tonen bij het uitreiken van de rugnummers.

Klassementen

Art. 3 : Voor elk GRG Xc/Marathonparcours zal zowel een “klassement scratch” als een “klassement per categorie” opgemaakt worden.

Art. 4 : Enkel voor de klassementen van de “scratch Heren” en de “scratch Vrouwen” van iedere afstand zal een ceremonie met uitreiking van de trofeeën plaatsvinden.

Art 5 : De deelnemers aan de GRG Marathon van 45km, 70km, 90km en 130km zullen in het eindklassement opgenomen worden als:
* De renner aan alle elektronische chronopunten voorbijgekomen is
* De renner de volledige afstand afgelegd heeft van de wedstrijd waarvoor hij zich ingeschreven heeft

Art 6 : De deelnemers aan de GRG Marathon van 160km zullen in het eindklassement opgenomen worden als:
* De renner aan alle elektronische chronopunten voorbijgekomen is
* De renner de volledige afstand afgelegd heeft van de wedstrijd waarvoor hij zich ingeschreven heeft
* De renner niet geneutraliseerd werd omwille van de vooropgestelde tijdslimiet

De deelnemers aan het parcours 160km kunnen tijdens de wedstrijd de keuze maken om af te draaien op het parcours van de 130 km. Dit wordt toegelaten in het geval van fysieke of technische problemen waarbij een forfaitaire straftijd van 5 minuten aangerekend wordt. De renners zullen dan opgenomen worden in het eindklassement van de 130 km.
De overstap naar het parcours van de 130 km kan gebeuren in Dohan (bas) bij kilometer 111 van de 160 of in Bodimont bij kilometer 127 van de 160 km.
Enkel de renners die initieel deelnemen aan de wedstrijd van 160 km kunnen overstappen naar het parcours van de 130 km. Deze mogelijkheid geldt niet voor de renners die ingeschreven zijn voor de 90 km of de 130 km.

Tijdslimiet

Art 7 : De tijdslimieten op het parcour van de 160 km worden ingesteld om de renners toe te laten in goede fysieke conditie de eindstreep te halen voor het invallen van de nacht. Indien een renner de rit toch wil afwerken na het verstrijken van de tijdslimiet, zal dit enkel mogelijk zijn nadat de rijder zijn rugnummer ingediend heeft. De renner aanvaardt daarbij impliciet om volledig autonoom en op eigen verantwoordelijkheid verder te rijden.

Om de wedstrijd verder te mogen zetten, moeten de rijders het checkpoint van Dohan (bas) op kilometer 111 van de 160km verlaten hebben voor 16h00.
In geval van slechte weersomstandigheden en/of omwille van eventuele veiligheidsrisico’s kan de organisatie op elk moment de tijdslimiet en/of het parcours wijzigen.

Veiligheid

Art. 8 : Hoewel de belangrijkste kruispunten van de wedstrijd onder toezicht staan van vrijwilligers en/of politie, dienen de bikers, in alle omstandigheden, de wegcode te respecteren.
Iedere deelnemer zal zich strikt houden aan de wegcode, de arresten en verordeningen van de plaatsen die men doorkruist en aan de instructies die door de organisatoren bij de start van de wedstrijd gegeven worden.
Aan iedereen wordt voor deze veiligheidsregels bijzonder aandacht gevraagd.

Art. 9 : Het dragen van een MTB-helm is verplicht. Een EHBO-post is voorzien op de site van het vertrek.  De deelnemers die de tocht moeten opgeven, begeven zich naar het dichtst bijzijnde bevoorradingspunt waar de verantwoordelijke van de hulppost zal oordelen of het noodzakelijk is om de deelnemer en zijn materiaal (fiets) door de organisatie te laten repatriëren.

Art. 10 : De organisator zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongevallen of valpartijen voor, tijdens of na de Grand Raid Godefroy.

Materiaal

Art. 11 : De MTB van de deelnemer dient in perfect werkende staat te zijn. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of beschadiging van materiaal of van de individuele uitrusting van de deelnemer.

Art. 12 : Iedere deelnemer moet het nummerbord, voorzien door de organisator, aan de voorzijde van de fiets bevestigen. Dit nummerbord dient zichtbaar en leesbaar te zijn bij de controlepunten.

Gezondheid

Art. 13 : Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy verklaart in goede gezondheid te zijn en geschikt om te mountainbiken.

Parcours / Respect voor het milieu

Art. 14 : De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours aan te passen, in het bijzonder omwille van veiligheidsredenen.

Art. 15 : De deelnemers engageren zich om het milieu en de natuur waarin ze zich bevinden te respecteren. Buiten in de voorziene zones, is het over het volledige parcours verboden om eender welk afval weg te gooien. Het niet respecteren van artikel 15 wordt bestraft met het uit de koers zetten van de deelnemer.

Terugtrekking

Art. 16 : Indien de organisator omwille van uitzonderlijke omstandigheden beslist om de wedstrijd te annuleren, zal de vergoeding aan de renners beperkt zijn tot de terugbetaling van het inschrijvingsgeld dat reeds betaald werd door de renner.

Art. 17 : In geval de renner zich voor de aanvang van de koers terugtrekt, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald in geval van gewettigde overmacht en na het voorleggen van een geldig medisch attest, op voorwaarde dat de organisatie hiervan op de hoogte wordt gesteld voor het begin van de proef.

Diverse

Art 18 : Een renner die wegens het gebruik van doping geschorst is kan in geen enkel geval de wedstrijd aanvangen.

Art 19 : Iedere deelnemer geeft expliciete toestemming aan de organisator van de wedstrijd om foto’s waarop de deelnemer voorkomt te gebruiken in het kader van de promotie van de wedstrijd.

Bijzondere gevallen

Art 20 : Elk speciaal geval waarin het reglement niet voorziet, wordt beslist door de organisatoren en is definitief.

Art 21 : Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om dit reglement ten allen tijde te wijzigen om te voldoen aan de geldende reglementen en om de belangen en de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.

Art 22 : Deelname aan de wedstrijd betekent automatisch het accepteren van de bovenstaande wedstrijdreglement in zijn volledigheid.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×