0 Flares 0 Flares ×

 

Art. 1 : Wij willen de deelnemers aan de verschillende tochten of marathons van de Grand Raid Godefroy (GRG) ertoe aanzetten om de hoffelijkheidsregels en regels van fair-play te respecteren, zeker bij het voorbijsteken van andere bikers, of het nu deelnemers aan de tochten of aan de marathons zijn.

Art. 2 : De MTB-marathons van de Grand Raid Godefroy, georganiseerd door Bouillon Semois Events vzw, zijn OPEN proeven. Dit wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor zowel licentiehouders als voor niet-licentiehouders, en ze erkend zijn door de Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles. De licentiehouders van de FCWB / RLVB of UCI zal gevraagd worden om hun licentie te tonen bij het uitreiken van de rugnummers.

Klassementen

Art. 3 : Elke GRG Xc/Marathonparcours zal deel uitmaken van een scratch-klassement en één per categorie.

Art. 4 : Enkel de “scratch Heren” en “scratch Vrouwen”-klassementen van iedere afstand zullen een uitreikingsceremonie van de trofeeën krijgen.

Art 5 : De deelnemers aan de GRG Marathon van 45km, 70km, 90km en 130km zullen geclasseerd worden als:

- De renners die alle elektronische chronometragepunten gepasseerd zijn

- De renners die de afstand waarvoor ze zich ingeschreven hebben, beëindigd hebben

Art 6 : De deelnemers aan de GRG Marathon van 160km zullen geclasseerd worden als:

- De renners die alle elektronische chronometragepunten gepasseerd zijn

- De renners die de afstand waarvoor ze zich ingeschreven hebben, beëindigd hebben

- De renners van de 160km die binnen de tijdslimiet aankomen.

Art 7 : Het is de deelnemers aan de 160km toegestaan om hun route in te korten naar het parcours van de 130km bij fysische of technische problemen. Deze renners zullen dan opgenomen worden in het klassement van de 130km. Bij Dohan (bas) op km 111 van de 160 of bij Bodimont bij km 126 van de 160 kan deze inkorting gedaan worden.

Deze mogelijkheid tot inkorten naar het parcours van 130km is enkel toegelaten voor de deelnemers van de 160km.

Het is de deelnemers aan de 90km of de 130km niet toegestaan om alsnog voor het parcours van de 160km te kiezen.

Veiligheid :

Art. 8 : Hoewel de belangrijkste kruispunten van de wedstrijd onder toezicht staan van vrijwilligers en/of politie, dienen de bikers, in alle omstandigheden, de wegcode te respecteren.

Iedereen dient zich in alle omstandigheden aan de wegcode te houden.  Iedereen zal zich houden aan de Wegcode, gemeentelijke arresten van de plaatsen die ze doorkruisen en aanbevelingen gegeven door de organisatoren bij de start.  De grootste oplettendheid is aanbevolen.

Art. 9 : Het dragen van een MTB-helm is verplicht.  Een EHBO-post is voorzien op de site van het vertrek.  De deelnemers die moeten opgeven, zullen zich moeten begeven naar het dichtst bijzijnde bevoorradingspunt.  De verantwoordelijke van de hulppost zal oordelen of het noodzakelijk is om de deelnemer en zijn materiaal (fiets) door de organisatie te laten repatriëren.

Art. 10 : De organisator zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongevallen of valpartijen die voor, tijdens of na de Grand Raid Godefroy gebeuren.

 Materiaal :

Art. 11 : De MTB dient in perfecte staat te zijn en perfect te werken.  De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, beschadiging van materiaal of van de individuele uitrusting.

Art. 12 : Iedere deelnemer moet het nummerbord voorzien door de organisator, aan de voorzijde van de fiets bevestigen.  Dit dient zichtbaar te zijn en leesbaar bij de controlepunten.

Gezondheid :

Art. 13 : Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy dient geschikt te zijn om te mountainbiken en verklaart in goede gezondheid te zijn.

Parcours / Respect voor het milieu

Art. 14 : De organisatie behoudt zich het recht voor het parcours aan te passen om veiligheidsredenen in het bijzonder.

Art. 15 : De deelnemers engageren zich om het milieu en de natuur te respecteren waarin ze zich bevinden.  Het is verboden om gelijk welk afval weg te gooien buiten de daartoe voorziene zones en dit over het volledige parcours, op straffe van uit de koers gezet te worden.

 Terugtrekking

Art. 16 : De annulatie van de koers door de organisator wegens uitzonderlijke omstandigheden zal beperkt zijn tot de terugbetaling van het bedrag van het inschrijvingsgeld betaald door de renner.

Art. 17 : In geval van terugtrekking vanwege de renner wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald in geval van gewettigde overmacht en bij het voorleggen van een geldig medisch attest, op voorwaarde dat de organisatie hiervan op de hoogte wordt gesteld voor het begin van de proef.

Bijzondere gevallen

Art 18 : Elk speciaal geval waarin het reglement niet voorziet, wordt beslist door de organisatoren en is definitief.

Art 19 : Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan de geldende reglementen en om de belangen en veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Ik geef de organisator ook de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden en om ze door te geven aan de partners van het evenement.

Art 20 : Deelname aan de wedstrijd betekent automatisch accepteren van de wedstrijdregels.

 

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×